Мартин Макелов, "Погледи от мрака"


 

В крайна сметка този първи опит се превърна в една кратка повест от около 80 издателски страници, която подготвихме и направихме във вид на хартиена  книжка с безценната помощ на "Полиграф-Бургас". Мартин вече доста е надраснал това ниво и редактира втората си, вече доста по-голяма книга, а това ще остане като един спомен  от първите му стъпки.

 април 2021

 

Няма коментари: